Veel gestelde vragen

Onze samenwerkingspartner,
-werkt met Nederlandse en Duitse werknemers
-voorziet de medewerkers van Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM).
-zorgt voor begeleiding van medewerkers
-zorgt voor huisvesting (binnen een straal van 25 km) van Duitse medewerkers


Wat is NBBU?

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is de brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van meer dan 600 uitzendondernemingen, met name in het segment van het midden- en kleinbedrijf (MKB) van de uitzendbranche. Een NBBU-uitzendonderneming is financieel betrouwbaar, biedt zekerheid en voldoet bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen.

Kijk voor meer informatie op de website.


Wat is het SFT-certificaat?
De Stichting Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU) is een nieuw begrip in de uitzendbranche. Partijen betrokken bij de CAO zijn overeengekomen om vanaf 2007 een sociaal fonds voor de uitzendbranche in het leven te roepen. Doel van de SFU is het financieren van projectmatige activiteiten die bijdragen aan de opleidingen, arbeidsomstandigheden en de naleving van de CAO voor uitzendkrachten.

Kijk voor meer informatie op de website.


Wat is het VCU certificaat?
Aansluitend op de VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is specifiek voor uitzendorganisaties het VCU (Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties) systeem ontstaan. Het behelst een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst.

Kijk voor meer informatie op de website.


Wat doet de Stichting Normering Arbeid?
Uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes.

Kijk voor meer informatie op de website

 

Klik hier voor een vrijblijvend voorstel op maat.